Første søndag i måneden arrangerer vi gratis søndagskino for barn.
Billetter blir lagt ut 3 dager før!


Premiere 9. juni 2023

Transformers: Rise of the Beast

Premiere 9. juni 2023

Birk & Magna - Gruvens mørke hemmelighet

Premiere 28. juni 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny